Certificatele de handicap permanent sunt înlocuite cu altele noi

Iuli-Ana's picture

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) - structură din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, a demarat procedurile în vederea înlocuirii certificatelor de handicap cu termen de valabilitate permanent, conform prevederilor H.G. nr.927/2016.

Procesul de înlocuire a certificatelor de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent, cu noile modele de certificate de încadrare în grad de handicap, nu presupune parcurgerea procedurii de evaluare şi, implicit, nici prezenţa persoanei cu handicap al cărei certificat va fi înlocuit la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Noile certificate le vor înlocui pe cele deţinute în prezent şi reprezintă documente oficiale. Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap pot fi ridicate atât personal cât şi printr-o terţă persoană de la sediul Direcţiei Pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, Vrancea, str. Cuza Vodă nr.56 (camera10). Potrivit datelor DGASPC Vrancea, în judeţul nostru sunt 15.398 de persoane încadrate cu grad de handicap permanent. Certificatele sunt deja tipărite şi trebuiesc doar ridicate de către titulari sau de terţe persoane care trebuie să facă însă dovada că sunt aparţinătorii titularului. Procedura de înlocuire ar trebui finalizată în 180 de zile. Conform legii 448/2006, pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap conform legii nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit Ordinului nr. 762 din 31/08/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 27/12/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap. În cazul în care aveţi o încadrare în grad de handicap şi consideraţi că încadrarea nu este corectă, certificatul privind încadrarea în grupa de handicap poate fi contestat , în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. În termen de 45 de zile de la această sesizare, în cazul în care nu primiţi raspuns ori consideraţi că raspunsul sau rezolvarea primită nu vă multumeşte puteţi să chemaţi comisia în instanţă - secţia contencios administrativ.
Sursa: http://www.ziaruldevrancea.ro/

Categorii: 

Tags: