Pacienţii vor fi reprezentaţi în consiliile de etică ale spitalelor

Iuli-Ana's picture

Asociaţiile de pacienţi vor putea participa în cadrul consiliilor de etică ale spitalelor. În acest sens, Ministerul Sănătăţii, prin Compartimentul de Integritate, a iniţiat procedura de constituire a unui registru naţional al asociaţiilor de pacienţi. “Registrul asociaţiilor de pacienţi va fi organizat pe judeţe şi va fi publicat pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, fiind comunicat tuturor unităţilor sanitare publice. Registrul are ca scop facilitarea comunicării şi cooperării între Ministerul Sănătăţii, unităţile sanitare şi reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi /organizaţiilor societăţii civile în interiorul sistemului public de sănătate, atât cu privire la activitatea Consiliilor Etice, cât şi în cadrul altor iniţiative de cooperare şi informare”, se arată într-o informare a Ministerului Sănătăţii. Consiliile de Etică din cadrul spitalelor vor avea în componenţă reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi, ai corpului medico-sanitar al spitalului, ai asistenţilor medicali din spital, consilierul juridic al unităţii sanitare. Să nu uităm că spitalele sunt obligate să-şi chestioneze pacienţii despre calitatea serviciilor medicale, iar pacienţii pot face reclamaţii dacă sunt nemulţumiţi de condiţiile şi de calitatea serviciilor de care au beneficiat. Spitalele trebuie să pună la dispoziţia bolnavilor un chestionar de evaluare, dar şi un formular de sesizare. Toate sesizările bolnavilor vor ajunge la membrii consiliului de etică.

Categorii: 

Tags: