Posta va distribui cardurile de sanatate

Iuli-Ana's picture

Cardurile naționale de sănătate vor ajunge la asigurați prin intermediul poștei. Așa au decis oficialii din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Potrivit unui proiect de lege apărut pe 8 octombrie, cardurile vor fi distribuite prin Poștă, iar toate costurile aferente tipăririi și transmiterii acestor documente vor fi suportate de CNAS, din bugetul de stat. Acest proiect de lege îl înlocuiește pe cel apărut pe 17 septembrie, care prevedea ca distribuția cardurilor să se realizeze prin primăriie, servicii poştale sau case de asigurări.
Pe card vor fi imprimate următoarele informaţii: numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului, data expirării. Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate următoarele informaţii: codul numeric personal al asiguratului, diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh, acceptul exprimat pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces, datele de contact ale medicului de familie.
Persoanele asigurate vor avea obligaţia prezentării cardului naţional de sănătate pentru a primi servicii medicale de la furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate atrage de la sine acordarea acestor servicii doar contra cost.

Categorii: 

Tags: