Dispozitive medicale decontate de CNAS partea 2

Natalia's picture

In partea a doua, am inclus voi prezenta dispozitive medicale din domeniul O.R.L. cele protezare stomii, pentru incontinenta urinara si pentru deficiente vizuale.

Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
1 Proteza auditiva - 5 ani
2 Proteza fonatorie
- a) Vibrator laringian - 5 ani
- b) Buton fonator (shunt - ventile) - 2/an
3 Proteza traheala
- a) Canula traheala simpla - 4/an
- b) Canula traheala Montgomery - 2/an

Pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive daca medicii de specialitate recomanda protezare bilaterala.
Pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, se poate acorda o alta proteza inainte de termenul de inlocuire, prevazut mai sus, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificarii
datelor avute in vedere la ultima protezare.

Dispozitive pentru protezare stomii
1. A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unica utilizare)
- a) sac colector pentru colostomie/ileostomie 1 set*)/luna (30 bucati)
- b) sac colector pentru urostomie - 1 set*)/luna -(15 bucati)
2 B. Sistem stomic cu doua componente
- a) pentru colostomie/ ileostomie (flansa - suport si sac colector) - 1 set**)/ luna
- b) pentru urostomie (flanşa - suport si sac colector - 1 set**)/ luna

*) In situatii speciale, avand in vedere starea fizica, ocupatia, gradul de mobilitate a asiguratului si complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate si cu acordul asiguratului consemnat pe prescriptia medicala, atat pe exemplarul depus la casa de asigurari de sanatate, cat si
pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenta setului poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set.

**) Un set de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori. In situatii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenta setului de referinta poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set de referinta.
Se va prescrie doar unul din sisteme A sau B, pentru fiecare tip.
Pentru asiguratii cu urostomie cutanata dubla, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda doua seturi/luna de sisteme stomice pentru urostomie.
Pentru asiguratii cu colostomie/ileostomie dubla, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda doua seturi/luna de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.
Durata prescriptiei – pentru maximum 90/91/92 de zile, in functie de starea clinica si evolutia afectiunii pentru pacientii care nu au stome permanente si de maximum 12 luni pentru pacientii care
au stome permanente.

Dispozitive pentru incontinenta urinara
1 Condom urinar - 1 set*)/luna (30 bucati)
2 Sac colector de urina***) - 1 set*)/luna (6 bucati)
3 Sonda Foley - 1 set*)/luna (4 bucati)
4 Cateter urinar**) - 1 set*)/luna (120 bucati)
5 Banda pentru incontinenta urinara****)

*) In situatii speciale, avand in vedere starea fizica, ocupaaia, gradul de mobilitate a asiguratului si complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate si cu acordul asiguratului consemnat pe prescriptia medicaaă, atat pe exemplarul depus la casa de asigurari de sanatate, cat si
pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenta setului poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set.

**) se recomanda numai pentru retentie urinara, pentru vezica neurogena si obstructie canal uretral, la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrica, urologie,
recuperare, medicina fizica si balneologie, oncologie si chirurgie pediatrica,

***) Pentru asiguratii cu urostomie cutanata dubla si nefrostomie bilaterala, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/luna de saci colectori de urina.

****) Se acorda o singura data in viata.
Pentru dispozitivele prevazute la pozitiile 1 – 4, durata prescriptiei este pentru maximum 90/91/92 de zile, in functie de starea clinica si evolutia afectiunii pentru pacientii care nu au
incontinenta urinara permanenta si de maximum 12 luni pentru pacientii care au incontinenta urinara permanenta.

Dispozitive pentru deficiente vizuale
1 Lentile intraoculare*)
- a) pentru camera anterioara
- b) pentru camera posterioara

*) Se poate acorda o lentila intraoculara pentru celalalt ochi dupa cel putin 6 luni.
Echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva
1 Aparat pentru administrarea continua cu oxigen**) concentrator de oxigen
2 Aparat de ventilatie noninvaziva***) aparat de ventilatie

*) Aparatele se acorda numai prin inchiriere.

**) Aparatele de administrare continua cu oxigen se acorda numai prin inchiriere pentru urmatoarele afectiuni:
Oxigenoterapie de lunga durata - durata administrarii cotidiene este >/= 15 ore/zi
Indicatii:
a. pacienti cu insuficienta respiratorie cronica, cu hipoxie severa/grava in repaos pentru:
a.1 BPOC – definit prin spirometrie cu VEMS /CVF mai mica de 70% - cu una din conditiile:
- PaO2 < 55 mmHG (sau Sat O2 55%)
Durata prescriptiei este de maximum 90/91/92 de zile, in functie de starea clinica si evolutia afectiunii pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap si de maximum 12 luni
pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav.
Medici curanti care fac recomandarea:
- pneumologi care sunt in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale.
a.2 alte afectiuni cu insuficientă respiratorie cronica obstructiva sau restrictiva, cu una din conditiile:
- pentru sindromul obstructiv PaO2 < 60 mmHG (sau sat O2 < 90%)
- pentru sindromul restrictiv, capacitatea pulmonara totala /= 45 mm Hg
- hipercapnie nocturna cu PaCO2 >/= 50 mm Hg demonstrata prin analiza gazelor sanguine imediat dupa momentul trezirii
- normocapnie diurna cu cresterea nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurna, demonstrata prin capnometrie transcutanata sau respiratorie
Pentru fibroza chistica, alaturi de simptomele de insuficienta respiratorie si alterarea calitatii vietii, la pacient trebuie indeplinit cel putin unul dintre criteriile de mai jos:
- hipercapnie cronica diurna cu PaCO2 >/= 60 mm Hg
- hipercapnie nocturna cu PaCO2 >/= 65 mm Hg demonstrata prin analiza gazelor sanguine imediat dupa momentul trezirii
- hipercapnie cronica diurna cu PaCO2 >/= 60 mm Hg si cresterea nocturna a nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrata prin capnometrie transcutanata sau respiratorie
- hipercapnie cronica diurna cu PaCO2 >/= 55 - 60 mm Hg si cel putin 2 exacerbari acute cu acidoza respiratorie care au necesitat spitalizare in ultimele 12 luni
- ca urmare directa a unei exacerbari acute care necesita ventilatie invaziva sau neinvaziva, daca valoarea PaCO2 > 55 mm Hg persista chiar si dupa stabilizarea starii.
Durata prescriptiei este de maximum 90/91/92 de zile in functie de starea clinica si evolutia afectiunii.
Medici curanti care fac recomandarea:
- medici pneumologi cu atestat in Managementul general, clinic si terapeutic al tulburarilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie, in Managementul general, clinic si terapeutic al
tulburarilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie si titrare CPAP/BiPAP si in Managementul general, clinic si terapeutic al tulburarilor respiratorii – Ventilatie non-invaziva, care sunt in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii
medicale;
- medici cu specialitatea anestezie si terapie intensiva care sunt in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale.

Categorii: 

Tags: