Noi reguli pentru transportul gratuit în cazul persoanelor cu dizabilitati

Iuli-Ana's picture

Ministerul Muncii a modificat prevederile de acordare a biletelor gratuite de călătorie pentru persoanele cu handicap, introducând un bilet cu cupoane de călătorie, care va fi eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială de care aparține persoana respectivă.
Noile documente vor avea elemente de siguranță, iar numărul de bilete gratuite va fi stabilit de fiecare DGASPC teritorial, în funcție de mențiunile de pe documentele medicale referitoare la persoana cu handicap.

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor cu handicap este publicată în dezbatere publică, pe pagina ministerului Muncii, până la data de 13 iulie 2017.

Proiectul este structurat pe 6 secțiuni și cuprinde:

-categoriile de persoane beneficiare de gratuitate la transport interurban;
-condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport interurban;
- modelul biletului de călătorie gratuită;
-modalitatea de eliberare a biletului de călătorie gratuită;
-modalitățile de folosire a biletelor de călătorie gratuită;
-cum se va face decontul/plata biletelor de călătorie gratuită utilizate.

În cadrul primei secțiuni, se aduc clarificări cu privire la categoriile de persoane beneficiare, documentele pe care acestea trebuie să le depună la DGASPC pentru emiterea biletelor de călătorie, dar și mențiunile speciale pentru utilizarea biletelor de către asistenții sau însoțitorii persoanelor cu handicap.

“Art. 1. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele cu handicap grav;

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;

d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

e) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.”

În cadrul celei de-a doua secțiuni, operatorii de transport vor regăsi condițiile de încheiere a convențiilor dintre ei și DGASPC-uri.

Secțiunea a treia se referă la noul model de călătorie gratuită, elementele componente, dimensiunea precum și caracteristicile tehnice. De asemenea, sunt cuprinse mențiuni speciale referitoare la călătoria cu transportul interurban pe calea ferată cu tren clasa a II-a și posibilitatea utilizării aceluiași bilet de călătorie gratuită pentru tipuri diferite de transport interurban și cu operatori de transport interurban diferiți.

În cadrul secțiunii a patra este detaliată procedura de obținere de la DGASPC a numărului de bilete gratuite de călătorie, valabilitatea și posibilitatea de prelungire a acestora.

“Art. 12.

(1) Biletul de călătorie gratuită este nominal și netransmisibil.

(2) Biletul de călătorie gratuită se poate elibera numai pentru anul calendaristic în curs, conform prevederilor art. 13.

Art. 13.

(1) Biletul de călătorie gratuită este valabil pe perioada prevăzută în cuprinsul său și tipărită de DGASPC conform art. 11 alin.(5) lit. c), iar utilizarea sa în afara acestei perioade constituie infracțiune și este tratată în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Perioada prevăzută în cuprinsul biletului de călătorie gratuită este stabilită de către DGASPC pe baza documentului de încadrare.”

Secțiunea a cincea conține prevederile referitoare la condițiile de folosire a biletelor de călătorie gratuită, regulile de călătorie, precum și obligațiile pe care le au transportatorii în raport cu persoanele cu handicap care beneficiază de aceste călătorii. Ultima secțune cuprinde reglementările privitoare la verificare deconturilor de care DGASPC, cum se vor vira sumele și plățile între instituții, precum și condițiile de tipărire, dar și de completare a biletelor.

Categorii: 

Tags: