Copiii cu boli cronice ar putea face scoala in spital

Iuli-Ana's picture

Copiii cu boli care necesită internare mai mare de o lună ar putea face şcoală în spital, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) căutând soluţii în acest sens, a declarat pentru MEDIAFAX inspectorul general al Capitalei, Constantin Trăistaru. Inspectoratul Şcolar al Capitalei analizează posibilitatea organizării unor grupe sau clase pentru pregătirea acestor copii, ţinând cont de faptul că instruirea trebuie realizată de unităţi autorizate pentru echivalarea ulterioară a studiilor. "Analizăm deja posibilitatea organizării unor grupe sau clase în cadrul unităţilor sanitare în care sunt internaţi elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de patru săptămâni. Dar, ceea ce este important, şi vreau să fiu bine înţeles, acest lucru nu poate fi făcut decât de către unităţile de învăţământ acreditate de ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) pentru ca perioada de studiu să fie recunsocută odată cu integrarea copilului în sistemul de învăţământ de masă", a declarat, marţi, agenţiei MEDIAFAX, inspectorul general şcolar al municipiului Bucureşti, Constantin Trăistaru. În acest sens, ISMB a întocmit deja "Metodologia privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe sau clase în spitale". Potrivit metodologiei, procesul instructiv-educativ se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul. Pe durata şcolarizării în clasele/grupele din unităţile spitaliceşti, elevii au acces la toate resursele de reabilitare, recuperare psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenţie specifice/necesare şi diponibile în comunitate sau în unităţi specializate. Metodologia privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe sau clase în spitale stabileşte de asemenea, care deficienţe se încadrează în categoria bolilor cronice pentru care vor fi create grupe sau clase în spitale, şi anume: afecţiuni metabolice, oncologice, infecţioase, nefrologice, neurologice, cât şi afecţiuni rare, sistemice, genetice şi autoimune, cât şi patologia psihiatrică. Medicul curant va evalua starea de sănătate a copiilor şi va face recomandarea pentru înscrierea copilului într-o grupă sau clasă din spital. Aceleaşi documente precizează că serviciile de şcolarizare din spitale sunt furnizate de instituţii care aparţin Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv inspectoratele şcolare, centre de resurse şi asistenţă educaţională, de învăţământ de masă şi învăţământ special, şi de către instituţiile care aparţin Ministerului Sănătăţii - spitale de pediatrie, centre de sănătate mintală. Inspectoratul şcolar aprobă înfiinţarea unei clase sau grupe în spitale, normează cadrele didactice şi posturile aferente pentru spitalele care solicită înfiinţarea claselor, respectiv a grupelor în acest regim. Înfiinţarea unei clase sau grupe este posibilă pentru un număr de cel puţin şase şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi, care pot beneficia de acest tip de şcolarizare. La externare, şcoala care îl are în evidenţă pe elev, primeşte situaţia şcolară, respectiv foaia matricolă în funcţie de perioada şcolarizării în grupa din spital. Notarea elevilor se realizează conform nivelului de şcolarizare pe baza programelor şi planificărilor corespunzătoare fiecărui an de studiu,ritmicitatea notării variind în funcţie de numărul de ore săptămânal alocat fiecărei discipline. Notele sau calificativele se înregistrează în catalog, la externare elevul primeşte adeverinţa cu situaţia şcolară, foaia matricolă, după caz. Elevii care, la externare, nu au situaţia şcolară încheiată la toate disciplinele de învăţământ din planul-cadru, pot susţine evaluarea în semestrul sau anul şcolar următor, conform legislaţiei. Evaluările parţiale se fac la recomandarea medicului curant, în funcţie de starea şi evoluţia sănătăţii elevului pacient. Sursa: http://www.mediafax.ro

Categorii: 

Tags: